ปี 2561

ค่ายสำหรับเด็กนานาชาติ วันที่ 6-8 มีนาคม 2561

 

พิธีมอบประกาศนียบัตร พระคริสตธรรมพระวจนะแห่งชีวิต วันที่ 3 มีนาคม 2561

 

ค่ายวิชาการเตรียมความพร้อมโรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล วันที่ 12-22 ก.พ. 2561

 

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม นักเรียนโรงเรียนนานาชาติ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

 

งานสัมมนาบริษัทไบโอนูทริค วันที่ 28 มกราคม 2561

 

งานเลี้ยงรุ่นไปรษณีย์ # 31 วันที่ 20 มกราคม 2561

 

งานเลี้ยงการประชุมสัมมนาคณะคุณซอซูและคุณเดวิด วันที่ 7 มกราคม 2561

 

งานเลี้ยงบริษัทเชียงใหม่วีระกิจ วันที่ 6 มกราคม 2561

 

กิจกรรมดอยสะเก็ดสัมพันธ์ ของคณะสาธารณสุข อำเภอดอยสะเก็ด วันที่ 6 มกราคม 2561

Visitors: 2,833,955