ห้องประชุม-จัดเลี้ยง

วังธารรีสอร์ท มีห้องจัดเลี้ยง ห้องประชุม ห้องสัมมนา ขนาดความจุ 40 – 250 คน ไว้บริการสำหรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน

โดยแบ่งเป็น ห้องประชุม-สัมมนา จำนวน 5 ห้อง และห้องจัดเลี้ยง จำนวน 1 ห้อง ดังนี้ 

 

ห้องประชุม 1

ขนาดความจุ 250 คน

 

ห้องประชุม 2

ขนาดความจุ 60 คน

 

ห้องประชุม 3, 4 และ 5

ขนาดความจุห้องละ 40 คน

 

ห้องจัดเลี้ยง

ขนาดความจุ 180 คน

 

สอบถามข้อมูลได้ที่ 

วังธาร รีสอร์ท : 35/1 หมู่ 8 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

โทร. 053-104567-8, 081-0218080

Visitors: 2,833,953